ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ DEATH-BUNNY ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Περφόρμανς 7 ημερών πάνω στην έννοια της θυσίας, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός road-trip σε Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία και Σλοβενία. Το ταξίδι ξεκίνησε από το Άμστερνταμ με κατεύθυνση ανατολικά και ολοκληρώθηκε έπειτα από επτά ημέρες με την επιστροφή στο Άμστερνταμ και την καύση του Death-Bunny.

 

"Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ὁ Θεός ἐπείρασε τὸν Ἁβραὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἁβραάμ, Ἁβραάμ. ὁ δὲ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπε· λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ἰσαάκ, καὶ πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾿ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω. ἀναστὰς δὲ Ἁβραὰμ τὸ πρωΐ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ· παρέλαβε δὲ μεθ᾿ ἑαυτοῦ δύο παῖδας καὶ Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ σχίσας ξύλα εἰς ὁλοκάρπωσιν, ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ."

 

συντελεστές

Ιδέα-επιτέλεση : Μανώλης Τσίπος
Συνταξιδιώτες : Maika Knoblich, Julian Hetzel, Pedro Manuel, Mala Kline, Jacu Bower

 

σταθμοί του ταξιδιού

#1 έξω από το Arnhem, βενζινάδικο BP, με κατεύθυνση το Oberhausen, 90km μακριά από το Άμστερνταμ
#2 Kohlenstraasse, στο Kassel, με κατεύθυνση τη Βαϊμάρη, 421 km μακριά από το Άμστερνταμ
#3 Buchenwald, JEDEM DAS SEINE / Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ, κατεύθυνση προς το Μόναχο, 670 km μακριά από το Άμστερνταμ
#4 Αυστρία, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία,  βενζινάδικο BP, κατεύθυνση προς Λουμπλιάνα, 1373 km από το Άμστερνταμ
#5 βενζινάδικο BP, με κατεύθυνση προς Φρανκφούρτη, ο Death-Bunny στην Αυστρία, 2317 km μακριά από το Άμστερνταμ
#6 βενζινάδικο HIP HOP, Σλοβενία, κοντά στο Vilach, κατεύθυνση προς Φρανκφούρτη, 2183 km μακριά από το Άμστερνταμ
#7 βενζινάδικο Sauerland Ost, κατεύθυνση προς Haldern, στο γυρισμό προς Άμστερνταμ
#8 μοναστήρι Hans Aspel, Haldern, κατεύθυνση προς Άμστερνταμ 
#9 #10 #11 #12 η θυσία του Death-Bunny, Άμστερνταμ
1 -έξω από το Αρνεμ2 Kohlenstraasse, στο KasselBuchenwald4 αυστρία5 . βενζινάδικο BP6 . βενζινάδικο HIP HOP, Σλοβενία7 . βενζινάδικο Sauerland Ost, κατεύθυνση προς Haldern8 . μοναστήρι Hans Aspel, Haldern9 . Η θυσία του Death-Bunny, Άμστερνταμ.10 . θυσία μεξικο11. φωτια12. πύρινος σταυρός